oferta kursy doskonalące

kursy doskonalące

ROK SZKOLNY 2014/2015
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty KURSÓW DOSKONALĄCYCH, w ramach kształcenia ustawicznego. Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

Zapraszamy na kursy:

Kurs dla kierwoników wycieczek szkolnych / 21.03.2015 karta zgłoszeniowa


Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi/ 21.03.2015 karta zgłoszeniowa


Praca z uczniem mającym trudności w nauce i z uczniem zdolnym/ 28.03.2015 karta zgłoszeniowa


Praca z uczniem z trudnościami z koncentracja uwagi / 11.04.2015 karta zgłoszeniowa

Zatrzymać przemoc- program profilatyczny 25.04.2015 karta zgłoszeniowa


Zapraszamy!

Regulamin kursów doskonalących

Cennik kursów doskonalących