Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/js123397/public_html/uniterra.pl/uniterra.pl_website/modules/Search/action.default.php on line 17
oferta kursy doskonalące

kursy doskonalące

ROK SZKOLNY 2015/2016
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty KURSÓW DOSKONALĄCYCH, w ramach kształcenia ustawicznego. Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

Zapraszamy!

Regulamin kursów doskonalących

Cennik kursów doskonalących

W najbliższym czasie: 

Poznań 9 kwietnia 2016 roku

" Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle rozporządzenia MEN z czerwca 2015 roku"

Program kursu:

 • Niełatwa sztuka oceniania – wprowadzenie
 • Zasady oceniania kształtującego a obowiązujące prawo w zakresie oceniania
 • Między behawioryzmem a konstruktywizmem – ocenianie  kształtujące w świetle koncepcji pedagogicznych.
 • Stawianie celów nauczania i uczenia się w kontekście oceniania kształtującego
 • Podstawowe założenia oceniania kształtującego; ustalanie kryteriów wymagań dla ucznia
 •  Podstawowe założenia oceniania kształtującego; świadomość różnic oceny sumującej,    kształtującej, oceniania zewnętrznego, poziomy wymagań, samoocena i ocena koleżeńska. 
 • Rola informacji zwrotnej w ocenianiu kształtującym
 • Stawianie pytań problemowych
 • Samoocena i ocena koleżeńska
 • Mocne i słabe strony naszego systemu, ewaluacja szkolnego systemu oceniania.

Kurs trwa 10 godzin ( 9:00 – 17:30 ), koszt - 150 zł.


Poznań 16 kwietnia 2016 roku

" Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne "

 Program kursu:

 • różnorodność dyscyplin wchodzących w skład arteterapii; przybliżenie poszczególnych  rodzajów terapii w ramach arteterapii, twórczość dziecka a twórczość osoby dorosłej, pedagogika twórczości
 • chromo terapia – barwa i jej działanie terapeutyczne, wykorzystanie kolorów w działaniach terapeutycznych (sztuki plastyczne, choreoterapia, socjoterapia, muzykoterapia); polisensoryczne działania terapeutyczne
 • emocje w naszym ciele – elementy choreoterapii (praca z oddechem)
 • rysunek jako forma nawiązania dialogu z trudnym rozmówcą – tworzenie własnego katalogu ilustracji pomagających w prowadzeniu trudnych rozmów
 • dialog – znaczenie komunikacji pozawerbalnej w terapii (elementy muzykoterapii i choreoterapii)

 

Kurs trwa 8 godzin ( 9:00 - 16:00 ), koszt - 130 zł.Poznań 21 maja 2016 roku


" Motywowanie i aktywizowanie ucznia w toku lekcyjnym "

Program kursu:

 • Współczesna młodzież w badaniach psychologów.
 • Ogólny przegląd metod.
 • Behawioryzm i konstruktywizm w organizowaniu procesu dydaktycznego.
 • Metody aktywizujące; struktura zajęć, sposoby zakończenia pracy, zakładane cele  rola nauczyciela i rola ucznia, piramida zapamiętywania, warunki wprowadzania metod aktywizujących.
 • Podstawowe zasady pracy w zespole rozwiązującym problem, etapy lekcji.
 • Analiza poleceń dla grupy rozwiązującej problem.
 • Ćwiczenia – redakcja poleceń, planowanie lekcji rozwiązywania problemu.
 • Różne formy współpracy w zespole; RAFT – rola pisarza, adresat, forma tekstu, temat; Metoda posłańca grupy; Metoda grup eksperckich; Rankingi (uszeregowywanie); Drzewko decyzyjne; debata; meta plan; mapa myśli; projekt edukacyjny,    itd..
 • Ćwiczenia – planowanie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wybranej metody, prezentacje, dyskusja
 • Refleksja – kiedy jakiej metody użyć?

Kurs trwa 10 godzin ( 9:00 – 17:30 ), koszt - 150 zł.


Poznań 22 maja 2016 roku ( niedziela)


" Integracja sensoryczna "

Program kursu:

 

 • Podstawowe założenia Integracji Sensorycznej
 • Omówienie podstawowych układów zmysłowych i ich znaczenia dla rozwoju dziecka
 • Przyczyny zaburzeń SI
 • Objawy dysfunkcji SI
 • Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Przedstawienie przyczyn  trudności w nauce czytania, pisania i matematyki wynikające z dysfunkcji SI
 • Wyjaśnienie trudności w  zachowaniu dzieci z zaburzeniami SI
 • Dyspraksja - strategie terapeutyczne
 • Założenia terapii
 • Pokaz sprzętu do terapii
 • Przykładowe ćwiczenia stymulujące układy zmysłowe
 • Strategie terapeutyczne wyciszające (przy nadmiernym pobudzeniu psychoruchowym)
 • Strategie terapeutyczne pobudzające
 • Dieta sensoryczna

Kurs trwa 8 godzin ( 9:00 - 16:00 ), koszt - 130 zł.

 

Poznań 11 czerwca 2016 roku

" Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi."

 • Program kursu:
 • - Muzykoterapia i relaksacja– wprowadzenie teoretyczne.
 • - Muzykoterapia aktywna w pracy z dzieckiem nadpobudliwym:
 • Omówienie celów i form zajęć w tym form aktywności muzycznej dziecka,
 • Prezentacja wybranych ćwiczeń uwzględniających w szczególności aktywność ruchową dziecka oraz pobudzających jego postawę twórczą,
 • Prezentacja ćwiczeń sprzyjających koncentracji uwagi dziecka nadpobudliwego ruchowo oraz rozwijających jego koordynację słuchowo-ruchową.
 • - Relaksacja w pracy z dzieckiem nadpobudliwym:
 • Omówienie specyfiki ćwiczeń relaksacyjnych,
 • Prezentacja wybranych ćwiczeń relaksacyjnych wymagających aktywności indywidualnej lub zbiorowej, opartej na zaufaniu.
 • - Muzykoterapia i relaksacja w codziennym warsztacie nauczyciela:
 • Dyskusja nad sposobami i możliwościami stosowania ćwiczeń muzyczno-ruchowych w codziennej pracy nauczyciela.

Na kursie obowiązuje strój gimnastyczny.

Kurs trwa 8 godzin ( 9:00 – 16:00 ), koszt - 130 zł.